զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝
  09/07/17 — 16/07/17
  09/07/17 — 16/07/17

  Արեւմտահայերէնի ամառնային դաստիարակչական աշխատանոց

  Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական համայնքներու բաժանմունքը համախմբեց տարբեր երկիրներէ երեսունութ հոգի, բոլորն ալ ծանօթ անձնաւորութիւններ իրենց մասնագիտութեան՝ դաստիարակչութեան եւ գեղարուեստական ստեղծարարութեան կալուածներուն մէջ: Հետապնդուած նպատակն էր միասնաբար ծաւալել արեւմտահայերէնի իւրացման ու վերաշխուժացման ուղղուած գործիքներ: Այս մէկը երկրորդ աշխատանոցն էր իր տեսակին մէջ (Առաջինը տենել այստեղ)։ Կազմուեցան խումբեր, որոնցմէ իւրաքանչիւրը ներկայացուց առանձին զեկոյց մը իր գործունէութեան յառաջացման մասին, միաժամանակ շարունակելով ծաւալել նախապէս ճշդուած գաղափարները: 1. Դաստիարակներու համար համալսարանական շարունակական ծրագրի մը կազմակերպումը, զուգակցուած՝Սփիւռքի երախաներուն յատուկ ճամբարով մը: Այս աշխատանքին արգասիքը հանդիսացաւ «Զարմանազան» ճամբարը, որ տեղի ունեցաւ Պուրպուլի մէջ, 2017 Յուլիս 17-էն Օգոստոս 11: 2. Արեւմտահայերէնի պատշաճեցուած՝ գրելու եւ կարդալու արդիական եղանակներու վրայ հիմնուած մանկավարժական գործիքներու, ինչպէս նաեւ հաստատեալ եւ ոչ-հաստատեալ (formel եւ informel) համագրերու (contextes) համար դասընթացի մը պատրաստութիւնը: Այս խումբը այժմ կը կեդրոնանայ ճկուն դասընթացի ծրագրի մը եւ տարբեր տեսակի մանկավարժական գործիքներու ստեղծման վրայ: Յաւելեալ՝ յատուկ դաստիարակչութեան մասնագէտներու ենթայանձնախումբ մը կեանքի կոչեց արեւմտահայերէնի պատշաճեցուած «հնչիւնաբանական գիտակցութեան» ծրագիր մը, լեզուի թերախօսութեան մասնագէտներու (orthophonistes) ու դաստիարակներու այդ ուղղութեամբ աշխատանքը խրախուսելու, ինչպէս նաեւ անոնց աշխատանքին աջակցելու նպատակով: 3. Վարժարաններու ներկայի ու ապագայի տնօրէնները համախմբող բանավայրի (forum) մը կազմակերպումը: Ան պիտի կեդրոնանայ դաստիարակչական ղեկավարութեան մը ստեղծման հարցին վրայ: Հոն պիտի վիճարկուին դպրոցական մշակոյթի, ծրագրերու բարեփոխումներու նման հարցեր, ինչպէս նաեւ մասնակիցները պիտի կարենան բաժնել իրենց ներկայի աշխատաձեւը, փորձառութիւնները: Վարժարաններու տնօրէններուն յատուկ այս առաջին գիտաժողովը տեղի պիտի ունենայ 2018 Յունուարին, Գալիֆորնիոյ համալսարանին մէջ, Լոս Անճըլըս: 4. Որքան երախաներու, նո՛յնքան ալ երիտասարդ չափահասներու համար՝ լեզուի իւրացման եւ գործածութեան բարելաւման ուղղուած խաղերու ստեղծումն ու պատշաճեցումը: Այդ խաղերէն ոմանք պիտի կապուին նաեւ ընկերային ցանցերու որոշ հարթակներու: Նոր, թէ աւանդական խաղերու ցուցադրութիւններ արձանագրուեցան եւ նկարահանուեցան: Քանի մը ամիսէն համացանցի վրայ պիտի դրուին կարճ տեսանիւթեր եւ թատերական դրուագներ: 5. Երաժշտական ծրագրի մը ստեղծումը, ուր լեզուն ու երգը պիտի միահիւսուին: Առաջին արտադրութիւնը խտասալիկ մըն է, որ կը կոչուի «Տարոսիկ». անոր կ՚ընկերանայ խաղ մը: Արդէն արձանագրուած է եւ ի մօտոյ հրապարակ պիտի ելլէ: Երկրորդ խտասալիկի մը պատրաստութեան աշխատանքներն ալ ընթացքի մէջ են: 6. Տարիքի տարբեր խաւերու համար՝ պատանեկան գրականութեան տարբեր լեզուներով գործերու արեւմտահայերէնի թարգմանութիւնը: Այս նախաձեռնութեան նպատակն է վաթսուն գիրքի հրատարակութիւնը՝ երեք տարուան ընթացքին: Գիրքերու ընտրութիւնը արդէն կատարուած է եւ խումբը այժմ կ՚աշխատի թարգմանութեան եւ հրատարակութեան գործերով զբաղելիք կառոյցին ստեղծման գծով: 7. Համացանցային կայքէջի մը ստեղծումը, որ թոյլ պիտի տայ վերոնշեալ տուեալներն ու գործիքները բաժնել հանրութեան հետ, այդպէսով՝ ապահովելով նաեւ Սփիւռքի մշակութային դերակատարներուն միջեւ հաղորդակցութեան միջոց մը: Ներկայիս, կայքէջը պատրաստութեան ընթացքի մէջ կը գտնուի եւ բացումը կը նախատեսուի 2018-ի տարեմուտին: Հայկական համայնքներու բաժանմունքի տնօրէն Ռազմիկ Փանոսեան ներկայ գտնուեցաւ ամառնային աշխատանոցի փակման նիստին: Շնորհակալութիւն յայտնեց մասնակիցներուն, արեւմտահայերէնի վերաշխուժացման եւ եղանակներու արդիականացման ի խնդիր այս գործընթացին մէջ իրենց տարած աշխատանքին եւ գործադրած ջանքերուն համար: “Արդէն կը ստանանք արդիւնքները”, ըսաւ ան, աւելցնելով. «Բոլորս մաս կը կազմենք շարժումի մը, որու նպատակն է ապագային ապահովել հայերէնի ծաղկումը որպէս թնդացող լեզու»: Ամառնային դաստիարակչական աշխատանոցը կազմակերպուած եւ համակարգուած էր Անի Կարմիրեանի կողմէ, որ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական համայնքներու բաժանմունքին մէջ Արեւմտահայերէնի վերաշխուժացման ծրագրերու պատասխանատուն է:

  Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական համայնքներու բաժանմունքը համախմբեց տարբեր երկիրներէ երեսունութ հոգի, բոլորն ալ ծանօթ անձնաւորութիւններ իրենց մասնագիտութեան՝ դաստիարակչութեան եւ գեղարուեստական ստեղծարարութեան կալուածներուն մէջ: Հետապնդուած նպատակն էր միասնաբար ծաւալել արեւմտահայերէնի իւրացման ու վերաշխուժացման ուղղուած գործիքներ: Այս մէկը երկրորդ աշխատանոցն էր իր տեսակին մէջ (Առաջինը տենել այստեղ)։

  Կազմուեցան խումբեր, որոնցմէ իւրաքանչիւրը ներկայացուց առանձին զեկոյց մը իր գործունէութեան յառաջացման մասին, միաժամանակ շարունակելով ծաւալել նախապէս ճշդուած գաղափարները:

  1. Դաստիարակներու համար համալսարանական շարունակական ծրագրի մը կազմակերպումը, զուգակցուած՝Սփիւռքի երախաներուն յատուկ ճամբարով մը: Այս աշխատանքին արգասիքը հանդիսացաւ «Զարմանազան» ճամբարը, որ տեղի ունեցաւ Պուրպուլի մէջ, 2017 Յուլիս 17-էն Օգոստոս 11:

  2. Արեւմտահայերէնի պատշաճեցուած՝ գրելու եւ կարդալու արդիական եղանակներու վրայ հիմնուած մանկավարժական գործիքներու, ինչպէս նաեւ հաստատեալ եւ ոչ-հաստատեալ (formel եւ informel) համագրերու (contextes) համար դասընթացի մը պատրաստութիւնը: Այս խումբը այժմ կը կեդրոնանայ ճկուն դասընթացի ծրագրի մը եւ տարբեր տեսակի մանկավարժական գործիքներու ստեղծման վրայ: Յաւելեալ՝ յատուկ դաստիարակչութեան մասնագէտներու ենթայանձնախումբ մը կեանքի կոչեց արեւմտահայերէնի պատշաճեցուած «հնչիւնաբանական գիտակցութեան» ծրագիր մը, լեզուի թերախօսութեան մասնագէտներու (orthophonistes) ու դաստիարակներու այդ ուղղութեամբ աշխատանքը խրախուսելու, ինչպէս նաեւ անոնց աշխատանքին աջակցելու նպատակով:

  3. Վարժարաններու ներկայի ու ապագայի տնօրէնները համախմբող բանավայրի (forum) մը կազմակերպումը: Ան պիտի կեդրոնանայ դաստիարակչական ղեկավարութեան մը ստեղծման հարցին վրայ: Հոն պիտի վիճարկուին դպրոցական մշակոյթի, ծրագրերու բարեփոխումներու նման հարցեր, ինչպէս նաեւ մասնակիցները պիտի կարենան բաժնել իրենց ներկայի աշխատաձեւը, փորձառութիւնները: Վարժարաններու տնօրէններուն յատուկ այս առաջին գիտաժողովը տեղի պիտի ունենայ 2018 Յունուարին, Գալիֆորնիոյ համալսարանին մէջ, Լոս Անճըլըս:

  4. Որքան երախաներու, նո՛յնքան ալ երիտասարդ չափահասներու համար՝ լեզուի իւրացման եւ գործածութեան բարելաւման ուղղուած խաղերու ստեղծումն ու պատշաճեցումը: Այդ խաղերէն ոմանք պիտի կապուին նաեւ ընկերային ցանցերու որոշ հարթակներու: Նոր, թէ աւանդական խաղերու ցուցադրութիւններ արձանագրուեցան եւ նկարահանուեցան: Քանի մը ամիսէն համացանցի վրայ պիտի դրուին կարճ տեսանիւթեր եւ թատերական դրուագներ:

  5. Երաժշտական ծրագրի մը ստեղծումը, ուր լեզուն ու երգը պիտի միահիւսուին: Առաջին արտադրութիւնը խտասալիկ մըն է, որ կը կոչուի «Տարոսիկ». անոր կ՚ընկերանայ խաղ մը: Արդէն արձանագրուած է եւ ի մօտոյ հրապարակ պիտի ելլէ: Երկրորդ խտասալիկի մը պատրաստութեան աշխատանքներն ալ ընթացքի մէջ են:

  6. Տարիքի տարբեր խաւերու համար՝ պատանեկան գրականութեան տարբեր լեզուներով գործերու արեւմտահայերէնի թարգմանութիւնը: Այս նախաձեռնութեան նպատակն է վաթսուն գիրքի հրատարակութիւնը՝ երեք տարուան ընթացքին: Գիրքերու ընտրութիւնը արդէն կատարուած է եւ խումբը այժմ կ՚աշխատի թարգմանութեան եւ հրատարակութեան գործերով զբաղելիք կառոյցին ստեղծման գծով:

  7. Համացանցային կայքէջի մը ստեղծումը, որ թոյլ պիտի տայ վերոնշեալ տուեալներն ու գործիքները բաժնել հանրութեան հետ, այդպէսով՝ ապահովելով նաեւ Սփիւռքի մշակութային դերակատարներուն միջեւ հաղորդակցութեան միջոց մը: Ներկայիս, կայքէջը պատրաստութեան ընթացքի մէջ կը գտնուի եւ բացումը կը նախատեսուի 2018-ի տարեմուտին:

  Հայկական համայնքներու բաժանմունքի տնօրէն Ռազմիկ Փանոսեան ներկայ գտնուեցաւ ամառնային աշխատանոցի փակման նիստին: Շնորհակալութիւն յայտնեց մասնակիցներուն, արեւմտահայերէնի վերաշխուժացման եւ եղանակներու արդիականացման ի խնդիր այս գործընթացին մէջ իրենց տարած աշխատանքին եւ գործադրած ջանքերուն համար: “Արդէն կը ստանանք արդիւնքները”, ըսաւ ան, աւելցնելով. «Բոլորս մաս կը կազմենք շարժումի մը, որու նպատակն է ապագային ապահովել հայերէնի ծաղկումը որպէս թնդացող լեզու»:

  Ամառնային դաստիարակչական աշխատանոցը կազմակերպուած եւ համակարգուած էր Անի Կարմիրեանի կողմէ, որ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական համայնքներու բաժանմունքին մէջ Արեւմտահայերէնի վերաշխուժացման ծրագրերու պատասխանատուն է: