զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝

  Խմբային խաղերու շարք

  Խնոցի
  Խաղ
  *Խմբային խաղերու շարք։* Խնոցի Ամենէն փոքրիկներուն` գիրկի երեխաներուն…։ *Գիրկը նստած երեխան ետեւ առջեւ օրօրել ու երգել…։* Հարի, հարի, խնոցի, նայ

  Խմբային խաղերու շարք։

  Խնոցի
  Ամենէն փոքրիկներուն`
  գիրկի երեխաներուն…։

  Գիրկը նստած երեխան
  ետեւ առջեւ օրօրել ու երգել…։

  Հարի, հարի, խնոցի,
  նայ նայ, նայ նայ, խնոցի…։
  Մէջդ բարի խնոցի,
  նայ նայ, նայ նայ, խնոցի…։

  Հարի, հարի, խնոցի,
  նայ նայ, նայ նայ, խնոցի…։
  Մէջդ կարագ խնոցի,
  նայ նայ, նայ նայ, խնոցի…։

  Հարեցի, հա հարեցի,
  դեղին կարագը հանեցի…։

  Եւ փորիկին ղըտղըտիկ ընել…։

  Խնոցի
  Երեքէն վեց տարեկաններու համար

  Երեխաները
  զոյգ զոյգ,
  դէմ դիմաց
  գետինը նստած,
  ներբանները իրարու միացուցած,
  ձեռք ձեռքի բռնուած,
  առջեւ ետեւ կ՚օրօրուին,
  երգելով խնոցիին երգը կամ խաղիկը…։

  Հարի, հարի, խնոցի,
  նայ նայ, նայ նայ, խնոցի…։
  Մէջդ բարի խնոցի,
  նայ նայ, նայ նայ, խնոցի…։

  Հարի, հարի, խնոցի,
  նայ նայ, նայ նայ, խնոցի…։
  Մէջդ կարագ խնոցի,
  նայ նայ, նայ նայ, խնոցի…։

  Երբ ըսուի`

  Հարեցի, հա հարեցի,
  դեղին կարագը հանեցի…։

  Ձեռքերը ձգել
  ու պառկիլ կռնակին վրայ
  մինչ երեխայ մը
  փորիկներէն կը հանէ կարագը,
  անշուշտ ղըտղըտիկ ընելով…։

  Կարելի է խաղալ նաեւ
  կռնակ կռնակի…։

  Կռնակ կռնակի պարագային,
  երբ կարագը պատրաստ է,
  թեւերը խաչկապ եղած,
  առանց քակելու,
  պէտք է կանգնիլ ոտքի,
  երկու ընկեր միասին…։
  Բաւական խրթին…։

  «Խնոցի» մաս կը կազմէ Խաղ ու մաղ շարքին։