զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝

  Հեղինակ՝ Միշէլ Զէյթունլեան
  Էջերու քանակ՝ 88
  Հրատարակիչ՝ Լիբանանի թեմի Ուսումնական
  խորհուրդ եւ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութիւն
  Հրատարակութեան թուական` 1996 (Բ տպագրութիւն)

  Գիտութիւն Ա. տարի
  Գիտութեան դասագիրք
  «Գիտութիւն Ա Տարի» գիրքը մաս կը կազմէ «Գիտութիւն» շարքին եւ կը պարունակէ 14 միաւոր։ Հատորը կը ներկայացնէ մանուկին ապրած նիւթական աշխարհէն քաղուած ու

  «Գիտութիւն Ա Տարի» գիրքը մաս կը կազմէ «Գիտութիւն» շարքին եւ կը պարունակէ 14 միաւոր։ Հատորը կը ներկայացնէ մանուկին ապրած նիւթական աշխարհէն քաղուած ու իր առօրեայ կեանքին հետ կապ ունեցող կարգ մը գիտական իրողութիւններ, որոնք կը պարզուին հիմնուելով գիտական մտապատկերներու եւ գաղափարներու վրայ։

  «Գիտութիւն» շարքը այժմ դադրած է գործածուելէ դպրոցներու մէջ, սակայն որպէս շահեկան աղբիւր ուսուցիչներուն եւ հետաքրքրասէրներուն համար, Զնտուկ տեղ կու տայ անոր իր կայքէջին վրայ, Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան արտօնութեամբ։

  Հատորին պարունակութիւնը՝

  1 Դպրոցը
  2 Տունը
  3 Որմադիրը եւ շինութեան նիւթեր
  4 Գիշեր եւ ցերեկ
  5 Տաք եւ պաղ
  6 Օդը
  7 Շնչաւոր եւ անշունչ
  8 Անասուններ
  9 Աճիլ-մեծնալ
  10 Հինգ զգայարանները
  11 Արմտիքներ
  12 Բանջարեղէն
  13 Պտուղներ
  14 Ծառեր
  15 Ժամացոյց

  • Վերնագիր
  • բաժին
  • Մուտք
  • գիրքի բաժին
  • Դպրոցը
  • գիրքի բաժին

  Դպրոցը

  • Տունը
  • գիրքի բաժին
  • Որմադիրը եւ շինութեան նիւթեր
  • Գիրքի բաժին

  Որմադիրը եւ շինութեան նիւթեր

  • Գիշեր եւ ցերեկ
  • Գիրքի բաժին

  Գիշեր եւ ցերեկ

  • Տաք եւ պաղ
  • գիրքի բաժին

  Տաք եւ պաղ

  • Օդը
  • գիրքի բաժին
  • Շնչաւոր եւ անշունչ
  • գիրքի բաժին

  Շնչաւոր եւ անշունչ

  • Անասուններ
  • գիրքի բաժին

  Անասուններ

  • Աճիլ-մեծնալ
  • գիրքի բաժին

  Աճիլ-մեծնալ

  • Հինգ զգայարանները
  • գիրքի բաժին

  Հինգ զգայարանները

  • Արմտիքներ
  • գիրքի բաժին

  Արմտիքներ

  • Բանջարեղէն
  • գիրքի բաժին

  Բանջարեղէն

  • Պտուղներ
  • գիրքի բաժին

  Պտուղներ

  • Ծառեր
  • գիրքի բաժին
  • Ժամացոյց
  • գիրքի բաժին

  Ժամացոյց