զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝

  Հեղինակ՝ Միշէլ Զէյթունլեան
  Էջերու քանակ՝ 113
  Հրատարակիչ՝ Լիբանանի թեմի Ուսումնական խորհուրդ եւ Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութիւն
  Հրատարակութեան թուական` 1999 (Բ տպագրութիւն)

  Գիտութիւն Բ. տարի
  Գիտութեան դասագիրք
  «Գիտութիւն Բ Տարի» գիրքը մաս կը կազմէ «Գիտութիւն» շարքին եւ կը պարունակէ 10 միաւոր։ Հատորը կը ներկայացնէ մանուկին ապրած նիւթական աշխարհէն քաղուած ու

  «Գիտութիւն Բ Տարի» գիրքը մաս կը կազմէ «Գիտութիւն» շարքին եւ կը պարունակէ 10 միաւոր։ Հատորը կը ներկայացնէ մանուկին ապրած նիւթական աշխարհէն քաղուած ու իր առօրեայ կեանքին հետ կապ ունեցող կարգ մը գիտական իրողու-թիւններ, որոնք կը պարզուին հիմնուելով գիտական մտապատկերներու եւ գաղա¬փար-ներու վրայ։

  «Գիտութիւն» շարքը այժմ դադրած է գործածուելէ դպրոցներու մէջ, սակայն որպէս շահեկան աղբիւր ուսուցիչներուն եւ հետաքրքրասէրերուն համար, Զնտուկ տեղ կու տայ անոր իր կայքէջին վրայ, Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան արտօնութեամբ։

  Հատորին պարունակութիւնը՝

  1 Նիւթերու եւ մարմիններու երեք վիճակները
  2 Ջուր, շոգի եւ ամպ
  3 Մագնիս
  4 Շարժում, ուժ եւ աշխատանք
  5 Բոյսի մը գլխաւոր մասերը
  6 Բոյսին ծլումը եւ աճումը
  7 Աստղեր, լուսին, երկիր
  8 Մեր մարմինը
  9 Անասուններ
  10 Չափելու գործիքներ

  • վերնագիր
  • բաժին
  • Մուտք
  • գիրքի բաժին
  • Նիւթերու եւ մարմիններու երեք վիճակները
  • գիրքի բաժին

  Նիւթերու եւ մարմիններու երեք վիճակները

  • Ջուր, շոգի եւ ամպ
  • գիրքի բաժին

  Ջուր, շոգի եւ ամպ

  • Մագնիս
  • գիրքի բաժին

  Մագնիս

  • Շարժում, ուժ եւ աշխատանք
  • գիրքի բաժին

  Շարժում, ուժ եւ աշխատանք

  • Բոյսի մը գլխաւոր մասերը
  • գիրքի բաժին

  Բոյսի մը գլխաւոր մասերը

  • Բոյսին ծլումը եւ աճումը
  • Գիրքի բաժին

  Բոյսին ծլումը եւ աճումը

  • Աստղեր, լուսին, երկիր
  • գիրքի բաժին

  Աստղեր, լուսին, երկիր

  • Մեր մարմինը
  • գիրքի բաժին

  Մեր մարմինը

  • Անասուններ
  • գիրքի բաժին

  Անասուններ

  • Չափելու գործիքներ
  • գիրքի բաժին

  Չափելու գործիքներ