զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

 • գրել
 • դիտել
 • ընթերցել
 • լսել-երգել
 • խաղալ
 • յայտնաբերել
 • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
 • 0-6
 • 6-8
 • 8-12
 • 12-14
 • 14-18
 • 18-էն վեր
 • խաղ
 • կայքէջ
 • գրականութիւն
 • շարժապատկեր
 • կրթական ծրագիր
 • փիլիսոփայութիւն
 • գիտութիւն
 • երաժշտութիւն
 • շարանկար
 • բնութիւն
 • ուղղագրիչ
 • թուաբանութիւն
 • գրական մամուլ
 • բառարան
 • կիրարկիչ
 • ամառնային ծրագիր
 • գրադարան
 • ամառնային աշխատանոց
 • ձեռնարկ
զատած էք՝
  Բառաստան
  Առցանց բառարան եւ բառացուցակ
  «Բառաստան»ը առցանց բառարան եւ բառացուցակ մըն է, որ կը պարունակէ հայերէն 35 հազար եւ ֆրանսերէն շուրջ 25 հազար բառ: Բառաստանը կարելի է գործածել գլխաւոր

  «Բառաստան»ը առցանց բառարան եւ բառացուցակ մըն է, որ կը պարունակէ հայերէն 35 հազար եւ ֆրանսերէն շուրջ 25 հազար բառ: Բառաստանը կարելի է գործածել գլխաւոր երկու ձեւով, թէ՛ որպէս բառարան, կատարելով որոնումներ եւ թէ՛ որպէս բառացուցակ, հետեւելով 32 բնաբանական գլուխներէ բաղկացած ցուցակին։
  Բառացուցակին 32 գլուխները բաժնուած են ութը մասերու՝ «Առօրեայ կեանք», «Մարմին եւ ժամանց», «Բնութիւն եւ աշխարհագրութիւն», «Մշակոյթ եւ գիտու-թիւն», «Արուեստ եւ կրօնք», «Տնտեսական գործունէութիւն», «Քաղաք եւ քաղա-քականութիւն», «Բանիլ եւ խորհիլ»։

  Կայքը կարելի է գործածել երկու լեզուներով, հայերէն եւ ֆրանսերէն, ինչ որ կը նշանակէ թէ կարելի է սորվիլ երկու լեզուներէն մէկը, գործածելով միւսը։ Լեզու սորվելէն զատ, բառացանկը գործնական է նաեւ բառապաշար զարգացնելու համար։

  Բառաստանը մասամբ հովանաւորուած է Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան կողմէ։