զնտուկ

մանկավարժական աղբիւրներ արեւմտահայերէնով

  • գրել
  • դիտել
  • ընթերցել
  • լսել-երգել
  • խաղալ
  • յայտնաբերել
  • կրթական ծրագիր
տարիք
նիւթ
փնտռել
  • 0-6
  • 6-8
  • 8-12
  • 12-14
  • 14-18
  • 18-էն վեր
  • խաղ
  • կայքէջ
  • գրականութիւն
  • շարժապատկեր
  • կրթական ծրագիր
  • փիլիսոփայութիւն
  • գիտութիւն
  • երաժշտութիւն
  • շարանկար
  • բնութիւն
  • ուղղագրիչ
  • թուաբանութիւն
  • գրական մամուլ
  • բառարան
  • կիրարկիչ
  • ամառնային ծրագիր
  • գրադարան
  • ամառնային աշխատանոց
  • ձեռնարկ
զատած էք՝

    Միշէլ Ֆուկոյ՝ Սեռականութեան պատմութիւն, հատոր 1
    Մարկ Նշանեան՝ Թարգմանութեան բովէն։ Միշէլ Ֆուկոյի սեռային ենթական

    Հեղինակ՝ Միշէլ Ֆուկոյ, Մարկ Նշանեան
    Թարգմանիչ՝ Մարկ Նշանեան
    Էջերու քանակ՝ 410
    Հրատարակիչ՝ Ինքնագիր գրական ակումբ
    Հրատարակութեան թուական` 2020

    Սեռականութեան պատմութիւն
    Փիլիսոփայական
    *«Անկասկած ճիշդ է հարց տալը թէ ինչո՛ւ այդքան երկար ժամանակ իրարու առնչուեցան սեռայինը եւ մեղքը — պայմանաւ որ քննուին այդ առնչումին եղանակները եւ

    «Անկասկած ճիշդ է հարց տալը թէ ինչո՛ւ այդքան երկար ժամանակ իրարու առնչուեցան սեռայինը եւ մեղքը — պայմանաւ որ քննուին այդ առնչումին եղանակները եւ զգոյշ մնանք արագ եւ ընդհանուր եզրայանգումներէն, որոնց համաձայն իբր թէ սեռայինը “անիծեալ” էր — բայց կ՚արժէ նաեւ հարց տալ թէ ինչո՞ւ այսօր այդքան ուժգնութեամբ մեղաւոր կը զգանք մենք զմեզ սեռայինը ատենօք մեղք նկատելնուս համար»։
    (Միշէլ Ֆուկոյ)

    «Պէտք է յաջողինք կտրել իշխանին գլուխը, մտածելու համար իշխանութիւնը, ու մանաւանդ՝ մտածելու համար “սեռային ենթական”, այսինքն՝ ենթական որ “սեռականութեան կարգուսարք”ին ընդմէջէն սահմանուած է։ Այլ խօսքով՝ պէտք է կարենանք իշխանութիւնը մտածել ինքնիշխանութենէն եւ գերիշխանութենէն անկախաբար, իրաւակարգի տիրապետութենէն ձերբազատուելով»։
    (Մարկ Նշանեան)

    Հայերէն լեզուով առաջին անգամ ըլլալով լոյս կը տեսնէ Ֆրանսացի յայտնի փիլիսոփայ եւ պատմագէտ Միշէլ Ֆուկոյի «Սեռականութեան պատմութիւն» հանրածանօթ գործին առաջին հատորը (Իմացութեան կամեցողութիւնը, 1976-ին հրատարակուած), Մարկ Նշանեանի թարգմանութեամբ եւ աշխատասիրութեամբ։ «Յաւելուած»-ով մը թարգմանաբար տրուած են նաեւ նոյն տարին կատարուած հարցազրոյց մը Ֆուկոյին հետ, եւ «Սեռականութեան պատմութիւն» շարքին յաջորդ հատորներուն համար նախատեսուած յառաջաբան մը։ Հատորը թարգմանիչին ձեռքով շարադրուած բազմաթիւ ծանօթագրութիւններ կը պարունակէ, որոնք ընթերցողին կը հրամցնեն յաւելեալ բացատրութիւններ։

    Գիրքը երկրորդ բաժին մը ունի. «Թարգմանութեան բովէն։ Միշէլ Ֆուկոյի սեռային ենթական» վերնագիրով Մարկ Նշանեանի ծաւալուն վերջաբանը, որուն նպատակն է Միշէլ Ֆուկոյին այս գործը զետեղել իր ժամանակաշրջանին եւ մանաւանդ՝ հեղինակին մտածողական ընթածիրին մէջ։ Հետազօտութեան գիծերէն մէկը փորձել հասկնալ է, թէ ինչպէս Ֆուկոյի նախորդ գործերուն մէջ “ենթակայ”ի քննադատութենէն ու անհետացումէն ետք, ենթակայ կոչուածը հոս հետզհետէ կը վերայայտնուի տարբեր կերպարանքով։

    1/2